วายแมทเทอร์

เกิดจากความคิดของกลุ่มพี่น้องสองคน ที่ชอบงานทางด้านการออกแบบเครื่องหนัง จึงสั่งสมประสบการ์ณทางด้านการออกแบบ และความรู้เกี่ยวกับเครื่องหนังเรื่อยมา

วายแมทเทอร์เริ่มต้นโปรเจคในปี 2557 ที่มีความตั้งใจที่จะสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้คนทั่วไปได้ใช้สินค้าที่มีสไตล์ และคุณภาพ เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของพวกเขา

ด้วยการเลือกใช้หนังแท้เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น เพราะเราเชื่อว่าหนังแท้ คือสิ่งมีมูลค่า ละเอียดอ่อน และทนทาน

เราจึงตั้งแบรนด์ที่ชื่อว่า WYE MATTER โดยย่อมาจากประโยคที่ว่า “With You Everyday is MATTER.” ซึ่งคติของเราคือ

“ทุกๆวันของคุณ คือสิ่งสำคัญของเรา”

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

 

กระเป๋าหนัง JAXSEN นาฬิกา แฟชั่น NEUT